Blogs2020-05-19T13:16:32+05:30

ଜ୍ଞାନ ବ୍ଲଗ୍

ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧି ଏକ ଅନନ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଟେ । ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଧାରଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ, ଯାହା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ,  ଆମେ ନିଜର ଆନ୍ତରିକ ଉନ୍ନତି କରି  ଆମର ପ୍ରକୃତ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା । ଏହିପରି ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା , ଜ୍ଞାନ ବ୍ଲଗ୍ ର   ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ , ଯାହା ଆମକୁ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରାଇବା ସହିତ  ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।

Featured

ଶୁଦ୍ଧ ଚିନ୍ତନ, ମହାନ ଜୀବନ

May 18th, 2020|Categories: Life Transformation Series|

ଆମର ଏହି ମନ ଗୋଟିଏ ଏଭଳି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯନ୍ତ୍ର ଯାହାକି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଚାଲିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ମନର ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବା, ତେବେ ଆମେ ଆମର ଜୀବନକୁ ...

ଶୁଦ୍ଧ ଚିନ୍ତନ, ମହାନ ଜୀବନ

May 18th, 2020|Categories: Life Transformation Series|

ଆମର ଏହି ମନ ଗୋଟିଏ ଏଭଳି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯନ୍ତ୍ର ଯାହାକି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଚାଲିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ମନର ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବା, ତେବେ ଆମେ ଆମର ଜୀବନକୁ ...

Go to Top